Program


KulaPoniżej, znajduje się skrócona wersja programu warsztatu twórczej kariery. Ze względu na know-how, znajduje się tutaj tylko rama, zaś każdy moduł to szereg podpunktów, składających się na całość. Niewykluczone, że podczas warsztatów czy spotkań, program będzie ulegał modyfikacjom dostosowanym do aktualnych, realnych potrzeb. Jego wersja poszerzona  dostępna będzie podczas prezentacji planowanych spotkań lub osobom gruntownie zainteresowanych tematem z zachowaniem klauzuli poufności dotyczącej informacji zawartych w programie.

Jeśli serio podchodzisz do rozwijania swoich pasji i talentów, warto zapoznać się z metodologią proponowaną przez dr Ricka Jarowa. Należy nadmienić, że jest to zaawansowane studium, wymagające od odbiorcy czasu i zaangażowania by ją przetrawić. Dział NARZĘDZIA, zawiera m.in. specjalistyczne narzędzia diagnostyczne, zaś niektóre z nich, wymagają odrębnych uprawnień i licencji na ich stosowanie. W tym przypadku wymieniane są w celach informacyjnych byś miał możliwość skorzystania z nich, jeśli zajdzie taka potrzeba. Inne zaś, nie wymagają tego typu uprawnień i mogą być wykorzystane np., podczas naszych warsztatów. Ich dobór zależy oczywiście od stopnia Twojego zaawansowania jak również naszych możliwości by sprostać Twoim oczekiwaniom.

Nie wykluczamy również współpracy z ekspertami dochodzącymi, chociażby z racji konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy np. z zakresu prawa autorskiego, prawa handlowego, zawiłości prawa pracy czy pisania biznes planów czy wniosków o dotację czy innych zagadnień, które będą wymagały wiedzy eksperckiej jeśli zaistnieje zapotrzebowanie na nią. W miarę możliwości będziemy się starali uczciwie podejść do Twoich potrzeb i naszych możliwości na obecną chwilę rozwoju projektu i warsztatu.

 https://mariuszbober.wordpress.com/warsztat-tworczej-kariery/

POLIHISTOROWA KARIERA czyli o pracy z pasją

O tym, jak rozwijać kapitał pasji i talentów.
„Cognosce te ipsum – poznaj samego siebie.” Tales z Miletu

MODUŁ I: ROBOTA, PRACA, KARIERA czyli wybór stylu pracy i życia

Moduł I ma na celu ustalenia pozycji wyjściowej do pracy podczas warsztatów. Poprzez wymianę doświadczeń i poglądów ustalamy pole, dotyczące postrzegania przez każdego z nas zagadnień związanych z pracą, karierą i możliwości zarabianie na życie. Czyli jakie są potencjalne możliwości na świecie. O prapoczątkach pracy i potencjału człowieka.

MODUŁ II: GDZIE JEST MOJA PASJA A JAK JEST TO CO Z NIĄ ZROBIĆ

Moduł II, dotyczy tematu określenia swojej pasji i tego co zrobić, kiedy tej pasji brakuje. Nie zawsze testy kompetencyjne są jedyną drogą do odkrycia swojej pasji. Przykłady ludzi pokazują indywidualne rozwiązania na drodze odkrywania i kierowania swoją pasją.

MODUŁ III: MYŚLENIE ZA POMOCĄ MAP MYŚLI

Moduł III, opisuje metodę tworzenia map myśli oraz praktyczne jej zastosowanie do analizy swojego potencjału. Narzędzie w skuteczny sposób pozwala zarządzać swoim potencjałem. Indywidualna mapa jest również pokazana na tle map innych uczestników. Celem jest pokazanie możliwości grupy i tego w jaki sposób wykorzystać i pokierować wspólnym potencjałem.

MODUŁ IV: MYŚLENIE NIEKONWECJONALNE

Moduł IV, dotyczy skierowania uwagi na niekonwencjonalne metody  myślenia i działania, które mają pozwolić wyjść poza schematyczne ramy. Szanse na powodzenie i unikalne formy tkwią w nowych rozwiązaniach.  M.in. ekstremalne przykłady.

MODUŁ V: ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM INDYWIDUALNYM

Moduł V, naświetla problem „polityki” zarządzania swoim potencjałem. Twój potencjał jest kapitałem, który można również lokować i czerpać zyski. W związku z tym ważne jest, co zrobisz i gdzie ulokujesz swój zdiagnozowany kapitał. Mówi również o szansach i zagrożeniach dla ludzi o wysokich potencjałach rozwojowych.

MODUŁ VI : WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ LUB INNE FORMY PRACY

Moduł VI, pokazuje różne możliwości osadzania swojego kapitału indywidualnego, czy to poprzez: zatrudnienie się w firmach, własną działalność gospodarczą, elastyczne formy pracy czy udział w organizacjach zawodowych, fundacjach, stowarzyszeniach czy grupach nieformalnych.

MODUŁ VII : TWÓJ WARSZTAT PRACY

Moduł VII, dotyczy budowania własnego warsztatu pracy. Celem jest również zbudowanie w przyszłości unikalnych miejsc pracy jak również pracowni czy firm, które działają w oparciu o kreatywne rozwiązania i pomysły  właściciela. Przykłady biur, pracowni, np. Skype, Google czy osób prywatnych.

MODUŁ VIII : NARZĘDZIA

Moduł VIII, jest wkomponowany w całość warsztatów, sesji podczas których wykorzystywane są metody i narzędzia diagnostyczne (i nie tylko diagnostyczne), których celem jest pomóc uczestnikowi wypracować swoją indywidualną ścieżkę rozwoju. Moduł zawiera również baterię narzędzi diagnostycznych, od prostych po zaawansowane wykorzystywane w dużych organizacjach. Diagnoza potrzeb określa z czego korzystamy i jakie decyzje podejmujemy w tym zakresie.

MODUŁ IX: MODELE

Moduł IX, dotyczący Modeli pokazuje przykłady osób lub organizacji, które w podobnych dziedzinach co uczestnicy osiągnęli sukces. Modele pokazują sposób dochodzenia do celu oraz dają odniesienie dla osób, które dopiero są na początku drogi rozwoju swojej ścieżki twórczej kariery.

MODUŁ X: PROMOCJA, MARKETING I SPRZEDAŻ

Moduł X, dotyczy znaczenia promocji, marketingu i sprzedaży w procesie rozwijania swojej twórczej kariery. Każda idea nawet najlepsza wymaga pokazania jej światu w sposób jasny i użyteczny. Odbiorca musi wiedzieć po co mu Twoja idea, produkt czy usługa. Ty jako marka oraz Twój osobisty brand. Oraz o tym, czy owoce pasji i talentów sprzedają się inaczej. Również o tym jak wycenić swoją pasję.  

MODUŁ XI : KOSZTY REALIZACJI TWÓRCZEJ KARIERY

Moduł XI, dotyczący Kosztów Realizacji Twórczej Kariery, to nie tylko potrzeby finansowe ale również wiele innych czynników, które składają się na  sukces. W tym module bardzo ważne jest budowanie mocy osobistej i koncentracja naszych mocnych stron i zasobów by w skuteczny sposób radzić sobie z pojawiającymi się problemami. Mapa pola napięć i wytrzymałości na obciążenia.

MODUŁ XII : ŚRODOWISKO W KTÓRYM MOŻESZ REALIZOWAĆ

SWOJĄ TWÓRCZĄ KARIERĘ

W Module XII, dotyczącym środowiska niezwykle ważne jest zbudowanie świadomości, że istotne są kreatywne i twórcze środowiska w których można realizować swoją twórczą karierę. Znaczenie to wyjaśnione jest na podstawie teorii kapitału kreatywnego oraz kreatywnych miast, społeczności w ujęciu Charles’a Landry.

MODUŁ XIII : POMOCNE PRAWA I PRAWIDŁOWOŚCI

W Module XIII,  dotyczącym Pomocnych Praw i Prawidłowości, pokazane są najnowsze koncepcje i zjawiska, które towarzyszą podczas rozwijania ścieżki twórczej kariery. Poruszamy również problematykę prawa danego państwa, prawa pracy czy prawa autorskiego i innych, z którymi możemy się zetknąć na ścieżce twórczej kariery. Eksperci tematyczni.

MODUŁ XIV: PLAN CZY STYL NA WARIATA

Moduł XIV, dotyczy planowania swoich działań na drodze do celu. Każdy wielki cel zaczyna się od małego kroku. W związku z tym, obok ekspresji niezbędne są wytyczne, które doprowadzą do upragnionego celu. Co jest ważniejsze, proces rozwoju czy presja czasu.

MODUŁ XV: TWÓRCZA KARIERA NA LINII ŻYCIA

Moduł XV, ukazuje rozwój naszej pracy na linii życia co oznacza, że w ciągu życia przechodzimy przez cykle rozwojowe nie tylko naszego życia ale cykle życia naszej kariery i pracy. Na linii życia pokazane są fazy wzrostu, kulminacji i opadania.

 MODUŁ XVI : DOM TWÓRCZEJ KARIERY

Moduł XVI, prezentuje twarde aspekty projektu Domu Twórczej Kariery jak również jego filozofię potencjalnej działalności i całe spektrum jakie proponuje. W tym module poruszamy temat związany z budownictwem w oparciu o kopułę monolityczną. Przykłady, prezentacje projektów. Wizje i przyszłość projektu Domu Twórczej Kariery.

MODUŁ XVII : ZOBACZ JAK TO TERAZ WYGLĄDA – WIZJA

Moduł XVII, ma zwieńczyć pracę czyli uczestnik wychodzi z zarysowaną wizją swojej twórczej kariery. W tym module wyjaśnione jest znaczenie posiadania atrakcyjne wizji i energii do działania, która z niej wynika. Wizja, misja, cele, zadania, role.

MODUŁ XVIII: A MOŻE CHCESZ ŻYĆ ZUPEŁNIE POZA SYSTEMEM?

Moduł XIII, mówi o potencjalnych, lub koniecznych transformacjach w ramach istniejących już systemów. Często mała korekta, pozwoli polepszyć jakość bycia czy pracy w danej organizacji czy społeczności. Pojęcie Matrixa.

MODUŁ XIX: KARMA PRACY I FINANSÓW

Moduł XIX, poza klasycznym podejściem do świata pracy i finansów, porusza zagadnienia związane z karmą i energetyką pracy i finansów. Dlaczego istotna jest edukacja finansowa. Świat finansów i idea pieniądza. Czy każdy talent i pasja prowadzi do bogactwa materialnego. Dbanie o równowagę pomiędzy rozwojem duchowym a materialnym. Przekładalność bogactwa wewnętrznego na zewnętrzne. Czy możliwa jest twórcza emerytura nie licząc na system emerytalny.

MODUŁ XX: MAM TALENT – KAPITAŁ SPOŁECZNY

Moduł XX, wskazuje na znaczenie kapitału społecznego w oparciu o funkcjonujący w jej ramach kapitał talentów i pomysłów. Mówi o znaczeniu jakości relacji i siatce kontaktów oraz o potencjalnych synergiach z tego wynikających. Wskazuje na możliwość budowania wysoko wydajnych i twórczych zespołów i organizacji.

MODUŁ XXI: LITERATURA

Moduł XXI, omawia najważniejsze pozycje, które warto wziąć pod uwagę podczas pracy nad ścieżką swojej twórczej kariery.

Copyright by Polihistor, 2013. Wszelkie prawa do projektu zastrzeżone.

KORZYŚCI – REZULTATY DLA CIEBIE 

Nawet jeśli będziemy dysponowali najlepszą wiedzą w tym zakresie, to rezultaty zawsze będą zależały od stopnia Twojego zaangażowania i tego, ile zechcesz dać z siebie. Wiele dzieł powstało dopiero w późnym wieku ich twórców. Patrz Leonardo da Vinci, na którego powołujemy się w tym projekcie. Mimo wszystko  z całego serca życzymy Ci osiągnięć i polotu na miarę Polihistorów wszystkich epok!

log test

Info:

Mariusz Bober

+48 503 548 935

bober.mariusz@wp.pl

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s